1 - (P - Ethoxyphenyl) - 1 - Diethylamino - 3 - Methyl - 3 - Phenylpropane Hydrochloride | DrugInfo.In

1 - (P - Ethoxyphenyl) - 1 - Diethylamino - 3 - Methyl - 3 - Phenylpropane Hydrochloride

List of Drugs with 1-(P-Ethoxyphenyl)-1-Diethylamino-3-Methyl-3-Phenylpropane Hydrochloride- generic salt/ molecule/chemical/health-medicine.

Spasmalfher Suppositories- Boehringer Ingelheim
Spasmalfher Tablets- Boehringer Ingelheim

More Drugs